Juridische informatie

JURIDISCHE INFORMATIE VAN DE SITE Bel-Air Village

Website www.belairvillage.com wordt beheerd door Alpha Camping.

Alpha Camping, opgericht op 24 juni 2013, is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 10.000,00, gevestigd te Avenue du Rocher 36, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés in Frankrijk. Handels- en vennootschapsregister (R.C.S) Créteil 793 853 128.
SIRET-nummer: 793 853 128 000 23
APE-code: 6420Z
Btw: FR70 793 853 128
Publicatiemanager: Didier Bourgoin
Host: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix. Telefoon: +33 (0)9 72 10 10 07