Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEL AIR VILLAGE

Het aanbod op http://camping-lesdemeuresdulac.camping-iledupont.com wordt beschikbaar gesteld door Alpha Camping. Alpha Camping, opgericht op 24 juni 2013, is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 10.000,00, gevestigd te Avenue du Rocher 36, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés in Frankrijk. Handels- en vennootschapsregister (R.C.S) Créteil 793 853 128. U kunt contact opnemen via mirande@belairvillage.com

Het gebruik van de site en de aankoop van door Alpha Camping aangeboden overnachtingen impliceren volledige acceptatie door de klant van de integrale Algemene voorwaarden. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op rechtstreekse aankopen van de klant via een serviceverlener. In dergelijke gevallen is Alpha Camping geen contractpartner.

Let op: ter plaatse kunnen borgbetalingen worden gevraagd, met name voor de huur van accommodaties en materiaal. Dergelijke borgafspraken worden rechtstreeks overeengekomen tussen de klant en de betreffende aanbieder, zonder tussenkomst en aansprakelijkheid van Alpha Camping.

Als u van ons aanbod gebruik wilt maken, vragen wij u onderstaande Algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Deze voorwaarden betreffen de verkoop van vakantieboekingen en gelden vanaf het moment dat de reservering is gedaan.

ARTIKEL 1 – RESERVERINGEN

1. Elke reservering dient vergezeld te gaan van een betaling ter hoogte van ten minste 30% van het bedrag van het verblijf, inclusief de kosten van de accommodatie en alle opties (exclusief eventuele verzekerings- en administratiekosten die betaalbaar zijn op het moment van de aanbetaling). Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf te worden voldaan. Bij het uitblijven van betaling kan de reservering worden geannuleerd, zonder dat de klant recht heeft op restitutie van enige aanbetaling. Bij reserveringen binnen 30 dagen voor aanvang van het verblijf is op het moment van reserveren het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

2. De reserveringsovereenkomst tussen de klant en Bel-Air Village wordt pas geacht te zijn aangegaan nadat Bel-Air Village de klant de factuur voor zijn of haar verblijf via e-mail of gewone post heeft toegezonden.

ARTIKEL 2 – TARIEVEN EN VOORWAARDEN

Alle genoemde tarieven gelden voor het seizoen 2019 en zijn in euro, inclusief btw.

De toeristenbelasting bedraagt € 0,35 per persoon per dag en geldt bovenop de genoemde tarieven.

1. De genoemde tarieven zijn per accommodatie of per persoon (in het laatste geval wordt de vermelding ‘prijs per persoon’ duidelijk weergegeven op de webpagina waarop de tarieven van de accommodatie worden vermeld) en variëren afhankelijk van datum, verblijfsduur en type accommodatie. Behalve waar anders vermeld, betreffen de tarieven uitsluitend de accommodatie.

2. De beschrijvingen van het vakantieaanbod worden verzorgd door onze aanbieders en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn (extra of ontbrekende voorzieningen); Bel-Air Village stelt alles in het werk om reizigers vanaf het moment van aanmelden te informeren voor het geval websites niet up-to-date zijn.

3. Transport met eigen auto: bij pech of vertraging door verkeersomstandigheden is Bel-Air Village niet aansprakelijk voor enige extra kosten of annuleringskosten die het gevolg zijn van het niet komen opdagen van de klant bij de gereserveerde accommodatie.

4. Sport: voor het uitlenen van sportbenodigdheden of spelletjes (rackets, spellen enzovoort) wordt vaak een borg gevraagd; een dergelijke borgsom wordt terugbetaald wanneer het materiaal in goede staat wordt geretourneerd.

5. Huisdieren: Ingevolge artikel L.211-16 van de Code Rural (Franse Landbouwwet) laat Bel-Air Village huisdieren toe (+ € 45 per dier per verblijf in een accommodatie) behalve honden van de eerste en tweede categorie.

6. Deze Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanvullende diensten die ter plaatse rechtstreeks worden besteld zonder tussenkomst van Bel-Air Village. Bel-Air Village is in geen enkel geval aansprakelijk voor meerkosten of annuleringskosten in verband met dergelijke diensten.

ARTIKEL 3 – ACCOMMODATIE

1. De classificatie wordt aangeduid volgens de lokale norm.

2. Foto’s en illustraties: we streven ernaar foto’s en illustraties aan te bieden die de klant een beeld geven van de aangeboden diensten. Deze foto’s en illustraties hebben tot doel de klant een indruk te geven van de categorie of het geboden comfort van de accommodatie en zijn geen aanleiding tot verplichtingen die dit doel voorbij streven.

ARTIKEL 4 – ADMINISTRATIEKOSTEN

De administratiekosten bedragen € 10,00 per reservering, zowel voor online reserveringen via internet als voor reserveringen via onze telefonische service.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

• Voor reserveringen die langer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gedaan, is op het moment van reserveren een aanbetaling verschuldigd van 30% van het tarief van de gereserveerde diensten. Het restant dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf te worden voldaan.

• Voor reserveringen binnen 30 dagen voor aanvang van het verblijf is op het moment van reserveren het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

ARTIKEL 6 – INCHECKEN TER PLAATSE

Voor elk verblijf geldt dat bezoekers zich moeten melden bij de receptie van camping Île du Pont in Saint-Rémy-sur-Durolle om de sleutels van hun accommodatie in ontvangst te nemen of om naar hun gereserveerde kampeerplaats te worden begeleid.

Bij een late aankomst dienen klanten telefonisch contact op te nemen met camping Île du Pont in Saint-Rémy-sur-Durolle (+33 (0)5 62 66 64 11) om een afspraak te maken voor het in ontvangst nemen van de sleutels.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN

Klachten met betrekking tot niet-nakoming of onvoldoende nakoming van de verhuurovereenkomst dienen ter plaatse onmiddellijk door de klant te worden gesignaleerd en schriftelijk te worden gemeld bij Bel-Air Village, Camping de l’Île du Pont, Chemin du Batardeau, 32300 Saint-Rémy-sur-Durolle, Frankrijk. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor kosten van telefoongesprekken of portokosten die betrekking hebben op uw verzoeken.

Als u niet naar tevredenheid bent geholpen, vragen we u uw klacht zo snel mogelijk schriftelijk te melden aan: Bel-Air Village, Camping de l’Île du Pont, Chemin du Batardeau, 32300 Saint-Rémy-sur-Durolle, Frankrijk.

U kunt ook een e-mail sturen naar mirande@belairvillage.com. Klachten of geschillen kunnen niet telefonisch worden gemeld.

Klachten dienen steeds schriftelijk te worden ingediend en afzonderlijk te worden geformuleerd (één klacht per dossier). Gebundelde klachten of verzoeken worden niet behandeld.

ARTIKEL 8 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE REIZIGER

1. In geen geval zal een door de reiziger onderbroken of verkort verblijf of een niet-verbruikte dienst worden gerestitueerd, ongeacht de reden.

2. Klanten dienen de verkoper te wijzen op alle factoren die bepalend zijn voor hun keuze en op alle bijzonderheden ten aanzien van hun reservering en dienen die te laten vermelden in de inschrijvingsovereenkomst die door de verkoper wordt opgesteld.

3. Na aanvang van het verblijf kan het tarief van de accommodatie in geen geval worden betwist. Klanten dienen voor hun vertrek te bepalen of het tarief hen past.

4. Mensen met een handicap: Camping Île du Pont in Saint-Rémy-sur-Durolle is toegerust voor de ontvangst van mensen met een handicap. Het is belangrijk op het moment van reserveren de handicap te vermelden. Zonder een dergelijke vermelding kunnen klachten over niet aan de behoeften aangepaste voorzieningen niet in behandeling worden genomen. Personen (reizend met of zonder begeleiding) die door een sensorische of neuromotore handicap, ouderdom, ziekte of enige andere oorzaak beperkt mobiel zijn en waarvan de situatie bijzondere aandacht vereist of specifieke aanpassingen van de geboden diensten nodig maakt, dienen hiervan melding te maken op het moment van reserveren of schriftelijk via mirande@belairvillage.com

5. Conform de geldende wetgeving valt de huur van een verblijf in een stacaravan, chalet, bungalow of andere openluchtaccommodatie (hierna “huuraccommodaties”) niet onder de aansprakelijkheid van hotelhouders. Als gevolg daarvan kan Bel-Air Village niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in onze huuraccommodaties, gemeenschappelijke ruimten en op aangrenzende parkeerplaatsen. Tijdens uw verblijf bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de huuraccommodatie en dient u zich dienovereenkomstig te verzekeren. U kunt bepaalde voorzorgsmaatregelen treffen om problemen te voorkomen: doe de schuifpui dicht wanneer u de huuraccommodatie verlaat en sluit de deur af met de sleutel. Persoonlijke eigendommen die na afloop van uw verblijf in de huuraccommodatie achterblijven, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Bel-Air Village.

ARTIKEL 9 – REISDOCUMENTEN

Klanten ontvangen hun reisdocumenten (voucher) per e-mail nadat ook het resterende bedrag van de reservering is betaald. Klanten dienen deze documenten te lezen, af te drukken en mee te nemen om ze aan de receptie van camping Île du Pont in Saint-Rémy-sur-Durolle te overhandigen.

Indien de reisdocumenten niet door de klant worden ontvangen, met name door problemen met zijn of haar e-mailservice, is het de verantwoordelijkheid van de klant contact op te nemen met de camping, opdat de documenten hem of haar per post kunnen worden toegezonden.
Bel-Air Village is in geen enkel geval aansprakelijk voor meerkosten of annuleringskosten in verband met het niet kunnen overleggen van de vereiste documenten. De reiziger is verantwoordelijk voor alle administratieve en medische formaliteiten en voor de kosten van paspoorten, identiteitskaarten, visa, vaccinaties en dergelijke.

ARTIKEL 10 – KOSTEN VOOR WIJZIGINGEN DOOR TOEDOEN VAN DE KLANT

Wijzigingsverzoeken dienen per e-mail te worden verzonden naar mirande@belairvillage.com of per post naar: Camping de l’Île du Pont, Chemin du Batardeau, 32300 Saint-Rémy-sur-Durolle, Frankrijk.

Handelingen ten gevolge van een contractwijziging brengen de volgende kosten met zich mee:

  • Langer dan 90 dagen voor aanvang van het verblijf: 10% van het tarief van de aangepaste dienst
  • Tussen 90 en 30 dagen voor aanvang van het verblijf: 15% van het tarief van de aangepaste dienst
  • Tussen 29 en 7 dagen voor aanvang van het verblijf: 80% van het tarief van de aangepaste dienst
  • Minder dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf: 100% van het tarief van de aangepaste dienst

Geen kosten worden in rekening gebracht voor het aanpassen van de namen van reizigers of van het aantal reizigers, op voorwaarde dat het aantal reizigers niet de maximale capaciteit van de accommodatie overschrijdt.

Wanneer een reservering meerdere accommodaties omvat, worden bij annulering van een of meer accommodaties annuleringskosten voor de betreffende accommodaties in rekening gebracht.

ARTIKEL 11 – KOSTEN VOOR ANNULERING DOOR TOEDOEN VAN DE KLANT

Wijzigingsverzoeken dienen per e-mail te worden verzonden naar mirande@belairvillage.com of per post naar: Camping de l’Île du Pont, Chemin du Batardeau, 32300 Saint-Rémy-sur-Durolle, Frankrijk.

Handelingen ten gevolge van een annulering van diensten brengen de volgende kosten met zich mee:

  • Langer dan 90 dagen voor aanvang van het verblijf: 30% van het tarief van de aangepaste dienst
  • Tussen 90 en 30 dagen voor aanvang van het verblijf: 50% van het tarief van de aangepaste dienst
  • Tussen 29 en 7 dagen voor aanvang van het verblijf: 80% van het tarief van de aangepaste dienst
  • Minder dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf: 100% van het tarief van de aangepaste dienst

Administratiekosten, verzekeringstarieven en de kosten van eventuele overige opties worden in geval van annulering van een accommodatie voor 100% behouden.

Een begonnen verblijf wordt geacht volledig te zijn benut en geeft in geen geval recht op restitutie.

Klanten die tijdens hun verblijf afzien van een of meerdere gereserveerde diensten zullen van Bel-Air Village geen enkele korting bedingen.

ARTIKEL 12 – WIJZIGINGEN OF ANNULERING BUITEN TOEDOEN VAN DE KLANT

1. Als het verblijf, voor aanvang daarvan, op essentiële punten wordt gewijzigd, heeft de klant het recht om binnen zeven dagen na van de wijziging op de hoogte te zijn gebracht:

a. De reservering te beëindigen. Alle aan Bel-Air Village betaalde bedragen worden aan de klant gerestitueerd.

b. De wijzigingen te accepteren, inclusief de tariefsverlaging of -verhoging die daarvan het gevolg is. De klant doet afstand van alle vorderingen met betrekking tot de wijzigingen van het verblijf.

2. In geval van overmacht (stakingen, weersomstandigheden, technische incidenten, enzovoort) met een annulering tot gevolg, worden alle aan Bel-Air Village betaalde bedragen aan de klant gerestitueerd.

3. In alle gevallen waarin Bel-Air Village zich genoodzaakt ziet het verblijf, door omstandigheden waar het geen invloed op heeft of ter bescherming van de belangen of de veiligheid van de klant, te wijzigen of te annuleren, ontvangt de klant de bedragen die betrekking hebben op de niet-uitgevoerde en niet-vervangen diensten.

ARTIKEL 13 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

In navolging van artikel 27 van de Franse wet Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978 zijn gegevens op http://camping-lesdemeuresdulac.camping-iledupont.com/ en partnersites die noodzakelijk zijn voor het verwerken en uitvoeren van boekingen op de pagina’s van de site, gemarkeerd met een asterisk. Overige gegevens waar we u om vragen en die u ons vrijwillig kunt verstrekken, zijn bedoeld om u beter te leren kennen en onze dienstverlening aan u te verbeteren. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens blijft hierbij steeds gewaarborgd.

Behalve indien de gebruiker daartegen bezwaar maakt, kunnen gegevens van de gebruiker op de site http://camping-lesdemeuresdulac.camping-iledupont.com/ aan commerciële partners worden overgedragen. Dit betreft ook gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van boekingen. In navolging van de Frans wet Informatica en Vrijheid hebt u het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen (artikel 34 van de Franse wet Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978). U kunt uw rechten uitvoeren door ons bericht te sturen via ons e-mailadres.

ARTIKEL 14 – AFBEELDINGEN

U geeft toestemming aan Bel-Air Village en aan elke persoon door wie Bel-Air Village zich laat vertegenwoordigen om u tijdens uw verblijf bij Bel-Air Village te fotograferen, te filmen of opnamen van u te maken en deze afbeeldingen, audio-, video- en overige opnamen in welke media dan ook te gebruiken (in het bijzonder op websites of internetpagina’s van Bel-Air Village, waaronder Facebook, in presentatie- en promotiematerialen van Bel-Air Village en in reisgidsen). Deze toestemming geldt zowel uzelf als de mensen die uw accommodatie delen. Het enige doel hiervan is de promotie van de faciliteiten en het netwerk van Bel-Air Village en uw reputatie zal op geen enkele wijze schade ondervinden. U verleent deze toestemming kosteloos, voor alle landen en voor onbeperkte duur.

ARTIKEL 16 – HUISDIEREN

Huisdieren zijn op de camping toegestaan (met uitzondering van honden van de eerste en tweede categorie), met inachtneming van een speciaal tarief dat betaalbaar is op het moment van reserveren. Waar huisdieren zijn toegestaan, moeten ze voortdurend zijn aangelijnd. Huisdieren zijn verboden bij de zwembaden, in winkels met voedingsmiddelen en in gebouwen van de receptie, activiteiten en sanitaire voorzieningen. Honden en katten moeten zijn gevaccineerd en een vaccinatieboekje hebben.